Overige diensten

Voor diensten, zoals:

  • het coachen van leidinggevenden in het ‘eigen regiemodel ziekteverzuim’,
  • onderzoek en advies in verband met frequent ziekteverzuim,
  • ondersteunen in bezwaar- en beroepsprocedures,  
  • advies over verkorten van de loonsanctie,
  • arbeidsdeskundige onderbouwing ten behoeve van een (vervroegde) IVA-aanvraag,
  • interim casemanagement ziekteverzuim,
  • onderzoek passendheid werkplek in verband met een re-integratietraject

kan ik u een passende offerte aanbieden.