Arbeidsdeskundig-Plus onderzoek

In samenwerking met Margreet Kühne van Wijzer in Verzuim kan ik in het arbeidsdeskundig onderzoek bovendien een doorkijk geven van de financiële positie van uw medewerker, wanneer het ziekteverzuim zou overgaan in een WIA-situatie (na twee ziektejaren). Door het schetsen van verschillende scenario’s die zijn toegespitst op de specifieke situatie van uw medewerker, kan zicht worden gegeven op het inkomen na 2 jaar, onder meer ook de effecten van werken op het totale inkomen.

De kosten van het arbeidsdeskundig-Plus onderzoek bedragen € 1025.  Dat is exclusief BTW, maar inclusief de reistijd als die minder dan een uur per dag is, gerekend vanaf mijn kantooradres in Rhenoy. Daar buiten reken ik voor de helft de reistijd als werktijd.

Ik raad u een dergelijk onderzoek aan wanneer serieus rekening moet worden gehouden met een WIA-keuring. Dat kan – bijvoorbeeld - omstreeks de eerste jaars evaluatie zijn.  

In mijn aanpak ben ik vooral heel praktisch. En snel. Na het onderzoek hebt u binnen een week mijn rapport in huis. Belt u mij gerust als u twijfelt of een onderzoek nodig is. Daarvoor breng ik u geen kosten in rekening.