Hans Hakhof Arbeidsdeskundig Advies

Ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben een grote impact op de medewerker en het bedrijf waarin die werkt. Los van alle betekenis van werk voor de medewerker, zijn de kosten van ziekteverzuim voor het bedrijf gewoon erg hoog. Wist u dat een zieke medewerker gemiddeld 250 euro’s per dag kost? En dat afwijken van het Stappenplan bij ziekte en een ‘verkeerd’ doorlopen procedure al gauw op een ‘boete’ van de Poortwachter van het UWV van 40.000 euro’s komt te staan, wanneer het uitdraait op een WIA-aanvraag?  

Zoekt u een arbeidsdeskundige die u loodst door het oerwoud waarin u terecht komt wanneer u te maken hebt met een langdurig zieke werknemer, dan bent u bij mij aan het goede adres. Voor mij kennen de Ziektewet, de Wet verbetering poortwachter en de WIA geen echte geheimen meer.

Ik ben de inzet dubbel en dwars waard. Zeker als u dat afzet tegen de kosten van ziekteverzuim!

Ik ga ervan uit dat werkgever èn werknemer ieder hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ben niet van het ontzorgen, wel van het geven van praktische adviezen over hoe je het verzuim en de re-integratie kunt managen. Wat u of de werknemer zelf kunnen, doet u gewoon zelf. Los van dat u daarmee de kosten in verband met het ziekteverzuim binnen de perken houdt is dat bovendien goed voor de betrokkenheid bij het re-integratieproces.